Παρακολούθηση

Στενή παρακολούθηση προτείνεται για ειδικά ανατομικά σημεία ή σε περίπτωση ταχέως εξελισσόμενου όγκου σε διάφορα σημεία (πολυεστιακή ανάπτυξη). Το χρονοδιάγραμμα της παρακολούθησης με μανγητική/αξονική θα πρέπει να εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή και να αποφασίζεται από το ογκολογικό συμβούλιο.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.