Διάγνωση

Βιοψία που θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση είναι υποχρεωτική και η παθολογοανατομική έκθεση πρέπει να αναμένεται πριν από κάθε θεραπευτικό βήμα. Επιπρόσθετα, η ποζιτρονική τομογραφία (PET), η μαγνητική τομογραφία (MRI) και η αξονική τομογραφία (CT) είναι οι βασικές απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν την έκταση της νόσου.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.