Έρευνα

Όλες οι διαθέσιμες θεραπείες για το σάρκωμα μαλακών μορίων είχαν δοκιμαστεί σε κλινικές μελέτες για να έχουν λάβει έγκριση σήμερα. Αυτές οι κλινικές μελέτες οδήγησαν στην πρόοδο των θεραπειών και έχουν βελτιώσει την εικόνα των ασθενών σήμερα. Οι κλινικές μελέτες είναι απαραίτητες για να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα νέων θεραπειών και την επιρροή τους στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Για τους ασθενείς με σάρκωμα μαλακών μορίων, η συμμετοχή σε μελέτες μπορεί να είναι ένας σημαντικός τρόπος να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές ή ακόμα και σε νέες θεραπευτικές επιλογές. Οι μελέτες είναι επίσης σημαντικές με την έννοια “ένας για όλους”: Μόνο όταν ο καθένας εξατομικευμένα συμμετέχει σε κλινική μελέτη, μπορούν να απαντηθούν ερωτήματα για τους μελλοντικούς ασθενείς με σάρκωμα μαλακών μορίων.

Μερικά δεδομένα προς συλλογισμό:

  • Ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες έχουν πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές επιλογές.
  • Κάθε μελέτη έχει πλεονεκτήματα και κινδύνους, όπως και κριτήρια ένταξης ή μη-ένταξης σε αυτήν. Εξονυχής εξέταση και επεξηγήσεις πρέπει να γίνονται πριν την ένταξη σε μελέτη.
  • Οι περισσότερες κλινικές μελέτες στήνονται έτσι ώστε να δοκιμαστεί ένα νέο είδος θεραπείας έναντι της καθιερωμένης θεραπείας με σκοπό να διαπιστωθούν τα οφέλη της νέας θεραπείας.
  • Οι ασθενείς μπορούν να βγουν από την κλινική μελέτη οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Πριν τη συμμετοχή στην κλινική μελέτη, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε σας:

  • Βασικές γενικές πληροφορίες για τις κλινικές μελέτες
  • Τα κριτήρια ένταξης ή αποκλεισμού σε κάθε μελέτη
  • Πιθανές εναλλακτικές επιλογές αντί του πλάνου της μελέτης
  • Πληροφορίες για την κατάσταση της νόσου (απεικονίσεις, αναφορές)
  • Πιθανές συνέπειες (στην υγεία, ψυχολογικές, οργανωτικές, οικονομικές κτλ.) οι οποίες ενδεχομένως να σας επηρεάσουν (ειδικά όταν συμμετέχετε σε μελέτες στο εξωτερικό)
  • Ενδελεχείς απαντήσεις σε όλες σας τις ερωτήσεις από τα άτομα που διενεργούν τη μελέτη.

Σημαντικό: Δε γνωρίζουν όλοι οι ιατροί που διαχειρίζονται σαρκώματα μαλακών μορίων όλες τις μελέτες που διενεργούνται. Συνήθως, αυτές οι μελέτες λαμβάνουν χώρα σε λίγα εξειδικευμένα κέντρα για σάρκωμα. Συνεπώς, συμβουλευτείτε την ομάδα ασθενών στη χώρα σας ή ένα εξειδικευμένο κέντρο σαρκώματος για να μάθετε ποιες κλινικές μελέτες μπορεί να είναι διαθέσιμες.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.