δεσμοειδείς

Οι δεσμοειδείς όγκοι (=επιθετική ινωμάτωση) είναι όγκοι παρόμοιοι με τα σαρκώματα μαλακών μορίων. Εμφανίζουν χαρακτηριστικά τόσο κακόηθων όγκων, όσο και καλόηθων. Σε αντίθεση με άλλους καρκίνους, δεν επεκτείνονται σε όλο το σώμα (μεταστάσεις). Ωστόσο έχουν την τάση να επεκτείνονται σε γειτονικούς ιστούς (τοπική διήθηση) ή σε διάφορα σημεία πέριξ (πολυεστιακά) και συχνά επανεμφανίζονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (υψηλό ποσοστό υποτροπής). Οι δεσμοειδείς όγκοι μπορεί να εμφανιστούν σε όλα τα σημεία του σώματος: χέρια και πόδια συμπεριλαμβανομένων την πύελο, αγκώνες, γόνατα, ώμους, κορμό (κυρίως κοιλιακό τοίχωμα) και την κοιλότητα της κοιλιάς (κυρίως στο μεσεντέριο). Ειδικά στα άκρα (χέρια, πόδια) οι δεσμοειδείς όγκοι έχουν την τάση αναπτύσσονται σε πολλά σημεία στην ίδια περιοχή (πολυεστιακά). Η κλινική εξέλιξη συνήθως είναι απρόβλεπτη και ποικίλει αρκετά.

Οι δεσμοειδείς όγκοι είναι σπάνιος τύπος όγκου με περίπου 3-4 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού ανά έτος. Κυρίως εμφανίζονται σε ηλικίες μεταξύ 15 και 60 ετών με πιο συχνή ηλικία τα 30 έτη.

Τους δεσμοειδείς όγκους τους διακρίνουμε στους σποραδικούς δεσμοειδείς όγκους και στους δεσμοειδείς όγκους που σχετίζονται με την οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση (FAP), ένα κληρονομικό σύνδρομο του παχέος εντέρου. Οι περισσότεροι δεσμοειδείς όγκοι έχουν σποραδικό χαρακτήρα. Μόλις το 5-10 % εμφανίζονται στα πλαίσια του FAP. Νέοι ενήλικες, ιδίως γυναίκες, συχνά μετά από εγκυμοσύνη, εμφανίζουν τον σποραδικό τύπο πιο συχνά. Σε ηλικιωμένους ασθενείς δεν υπάρχει διαχωρισμός στο φύλο.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.