Έρευνα

Όλες οι διαθέσιμες θεραπείες για το GIST είχαν δοκιμαστεί σε κλινικές μελέτες για να έχουν λάβει έγκριση σήμερα. Αυτές οι κλινικές μελέτες οδήγησαν στην πρόοδο των θεραπειών των GISTs και έχουν βελτιώσει την εικόνα των ασθενών σήμερα. Οι κλινικές μελέτες είναι απαραίτητες για να καθορίσουν την αποτελεσματικότητα νέων θεραπειών και την επιρροή τους στην ποιότητα…

Read More

Παρακολούθηση

Η στενή παρακολούθηση των ασθενών με GIST είναι απαραίτητη. Τα διαστήματα παρακολούθησης – κάθε 3 με 6 μήνες – εξαρτάται από την εκτίμηση κινδύνου, τους τρόπους εξέτασης, το σημείο του πρωτοπαθή όγκου και των μεταστάσεων. Οι πιο συνήθεις μέθοδοι παρακολούθησης είναι οι ακόλουθοι: Φυσική κλινική εξέταση όλου του σώματος, υπέρηχος (περιορισμένη μέθοδος), ανάλυση αίματος και…

Read More

Θεραπεία

Το GIST εμφανίζεται σε διάφορες μορφές οι οποίες κυμαίνονται από μικρούς, σχεδόν μη ανιχνεύσιμους όγκους 1-2 cm, σε μεγάλους απομονωμένους εγχειρήσιμους όγκους, σε αιμορραγικούς όγκους που προκαλούν διάτρηση και σε μεταστάσεις σε όλο το μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα σαν πέρλες. Όλα τα GISTs είναι κακοήθη και έχουν την τάση επέκτασης σε όλο το σώμα. Σε…

Read More

Διάγνωση

Τα διαγνωστικά βήματα που χρειάζονται είναι όμοια με αυτά των σαρκωμάτων μαλακών μορίων. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί ότι ο όγκος είναι όντως GIST καθώς η θεραπεία του διαφέρει σημαντικά από άλλους τύπους σαρκώματος μαλακών μορίων. Δύο είναι τα κύρια κριτήρια που καθορίζουν αν ένας όγκος μαλακών μορίων είναι GIST: Πρώτον, η πρωτοπαθής εντόπιση του…

Read More

Σημεία και συμπτώματα

Πολλά GISTs στην αρχή δεν προκαλούν κάποιο ασυνήθιστο ή ενοχλητικό σύμπτωμα, οπότε είναι πολλές φορές αρκετά μεγάλα όταν ανακαλύπτονται. Αυτοί οι όγκοι συχνά αναχνεύονται κατά τη διάρκεια χειρουργείου που διενεργείται σε επείγουσα βάση, λόγω μη αναμενόμενης διάτρησης του γαστρεντερικού σωλήνα με αποτέλεσμα αιμορραγία. Τα είδη συμπτωμάτων και το πότε εμφανίζονται εξαρτάται από το μέγεθος και…

Read More

Στρωματικοί Όγκοι Γαστρεντερικού (GIST)

Οι στρωματικοί όγκοι γαστρεντερικού (GIST) είναι κακόηθεις όγκοι μαλακών μορίων του γαστρεντερικού σωλήνα (στομάχι και έντερο). Κατηγοριοποιούνται ως σαρκώματα και αποτελούν το 1% του συνόλου των καρκίνων. Τα σαρκώματα προέρχονται από κύτταρα συνδετικού ιστού, οστά, μυς, λίπος, νεύρα, αγγεία και χόνδρο. Πιο συχνά τα GIST αναπτύσσονται στο στομάχι (50-70 %) και ακολούθως στο λεπτό έντερο…

Read More

Έρευνα

Για τους δεσμοειδείς όγκους δεν έχουμε δημοσιευμένες φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Τα περισσότερα δεδομένα είναι από αναδρομικές σειρές περιστατικών και περισσότερες κλινικές μελέτες χρειάζονται επειγόντως.

Read More

Παρακολούθηση

Στενή παρακολούθηση προτείνεται για ειδικά ανατομικά σημεία ή σε περίπτωση ταχέως εξελισσόμενου όγκου σε διάφορα σημεία (πολυεστιακή ανάπτυξη). Το χρονοδιάγραμμα της παρακολούθησης με μανγητική/αξονική θα πρέπει να εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή και να αποφασίζεται από το ογκολογικό συμβούλιο.

Read More

Θεραπεία

Στις θεραπευτικές επιλογές συμπεριλαμβάνονται: Ορμονοθεραπεία Χειρουργείο Ιατρική θεραπεία Ακτινοβολία Χημειοθεραπεία Περιορισμένος ακρωτηριασμός άκρων Υπερθερμία “περίμενε και βλέπε” Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από την κατάσταση που βρίσκεται ο ασθενής στην παρούσα φάση. Ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι όλοι οι νεοδιεγνωσμένοι ασθενείς δε χρειάζεται να λαμβάνουν θεραπεία αμέσως, αλλά να παρακολουθούνται στενά. Αυτό μπορεί να φαίνεται…

Read More

Διάγνωση

Βιοψία που θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση είναι υποχρεωτική και η παθολογοανατομική έκθεση πρέπει να αναμένεται πριν από κάθε θεραπευτικό βήμα. Επιπρόσθετα, η ποζιτρονική τομογραφία (PET), η μαγνητική τομογραφία (MRI) και η αξονική τομογραφία (CT) είναι οι βασικές απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν την έκταση της νόσου.

Read More