Σημεία και Συμπτώματα

Οι ασθενείς συχνά παρατηρούν μια σκληρή μάζα που δεν προϋπήρχε ή που υπήρχε και άρχισε να μεγαλώνει ή πρήξιμο που συνδυάζεται με πόνο. Κάποιες φορές αισθάνονται αιμωδία ή κνησμό ή παρατηρούν περιορισμό στην κινητικότητα/ευελιξία των άκρων (χέρια και πόδια).

Οι δεσμοειδείς όγκοι της κοιλιάς συχνά ανακαλύπτονται αργά με αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου, χωρίς περιορισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τυπικά συμπτώματα είναι ο πόνος, η γαστρεντερική αιμορραγία και σπάνια ο ειλεός.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.