Παρακολούθηση

Η τακτική παρακολούθηση έχει ως στόχο να αναγνωρίσει πιθανή υποτροπή ή ανάπτυξη μεταστάσεων όσο πιο σύντομα γίνεται. Μια υποτροπή είναι πιο πιθανό να συμβεί τα 2 πρώτα χρόνια μετά την αρχική θεραπεία, αλλά η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον για 10 χρόνια. Η παρακολούθηση επικεντρώνεται σε απεικονίσεις για έλεγχο τοπικής υποτροπής, αλλά και για αναζήτηση μεταστάσεων. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν βιοδείκτες – παράγοντες πχ που να μπορούν να αναλυθούν στο αίμα – που θα μας παρείχαν έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανή υποτροπή σαρκωμάτων μαλακών μορίων.

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα για την παρακολούθηση των ασθενών με σάρκωμα μαλακών μορίων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για παρακολούθηση ασθενών με πρώιμο σάρκωμα μαλακών μορίων μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, βασίζονται στον τύπο και το είδος της τοπικής θεραπείας, το βαθμό κακοήθειας, τη θέση της πρωτοπαθούς εστίας, τον ιστοπαθολογικό υπότυπο, το μέσο χρόνο τοπικής υποτροπής ή μετάστασης, αλλά και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές εξατομικευμένα.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες για εξατομικευμένη, βάση εκτίμησης κινδύνου παρακουλούθηση, σύμφωνα με της Αμερικάνικες κατευθυντήριες οδηγίες των NCCCN.

Παρακουλούθηση (χρόνια) χρόνια 1-3       χρόνια 4+5         >5 χρόνια

Φυσική εξέταση

Κάθε 3-6 μήνες

Κάθε 6 μήνες

1x/έτος

Αξονική θώρακος/Ακτινογραφία

Κάθε 3-6 μήνες

Κάθε 6 μήνες

       1x/έτος

Κοιλιά

Κάθε 6 μήνες

1x/έτος

Τοπικός έλεγχος: MRΙ, CT, υπέρηχος

Ανάλογα με τον κίνδυνο πχ. 6 μήνες

Ανάλογα με τον κίνδυνο πχ. 1 ανά έτος

 

Υψηλής κακοήθειας – άκρα, κορμός (εκτός ενδο-/οπισθοπεριτοναϊκά)

Φυσική εξέταση

Κάθε 3-6 μήνες

1x/έτος

Αξονική θώρακος/Ακτνογραφία

Κάθε 6-12 μήνες

1x/έτος

     Προαιρετικά

Κοιλιά

κάθε 6 -12μήνες

Προαιρετικά

Τοπικός έλεγχος: MRΙ, CT, υπέρηχος

Ανάλογα με τον κίνδυνο πχ. 6 μήνες

1x/έτος

\\\

 

Χαμηλής κακοήθειας – άκρα, κορμός (εκτός ενδο-/οπισθοπεριτοναϊκά)

 

Φυσική εξέταση

Κάθε 3-6 μήνες

Κάθε 6 μήνες

1x/έτος

Αξονική θώρσκο/Ακτινογραφία

Κάθε 6 μήνες

Κάθε 6-12 μήνες

1x/έτος

Αξονική κοιλιάς

Κάθε 3-6 μήνες

Κάθε 6 μήνες

1x/έτος

 

Υψηλής κακοήθειας – ενδο-/οπισθοπεριτοναϊκά

 

 

 

Φυσική εξέταση

Κάθε 3-6 μήνες

1x/έτος

Αξονική θώρσκο/Ακτινογραφία

Προαιρετικό κάθε 6-12 μήνες

1x/έτος

Αξονική κοιλιάς

Κάθε 6 -12 μήνες

1x/έτος

 

Χαμηλής κακοήθειας – ενδο-/οπισθοπεριτοναϊκά

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.