Θεραπεία

Στις θεραπευτικές επιλογές συμπεριλαμβάνονται:

  • Ορμονοθεραπεία
  • Χειρουργείο
  • Ιατρική θεραπεία
  • Ακτινοβολία
  • Χημειοθεραπεία
  • Περιορισμένος ακρωτηριασμός άκρων
  • Υπερθερμία
  • “περίμενε και βλέπε”

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από την κατάσταση που βρίσκεται ο ασθενής στην παρούσα φάση. Ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι όλοι οι νεοδιεγνωσμένοι ασθενείς δε χρειάζεται να λαμβάνουν θεραπεία αμέσως, αλλά να παρακολουθούνται στενά. Αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά πολλές φορές είναι ένας τρόπος να διαπιστώσουμε τη συμπεριφορά του όγκου και να προγραμματίσουμε τα επόμενα θεραπευτικά βήματα.

Σε περίπτωση υποτροπής, τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από το σημείο της υποτροπής, αλλά και από την ηλικία του ασθενούς και τη συνοσηρότητα. Σε αυτά περιλαμβάνονται το χειρουργείο (κοιλιακού τοιχώματος, ενδοκοιλιακά, οπισθοπεριτοναϊκά ή στην πυέλο), ορμονοθεραπεία (κοιλιακό τοίχωμα) ή ιατρική θεραπεία (παντού εκτός του κοιλιακού τοιχώματος), όπως επίσης χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, ακρωτηριασμό και υπερθερμία.

Σημαντικό να γνωρίζετε: Όταν υπάρχει υποψία δεσμοειδή όγκου, συστήνεται η διαχείριση του ασθενή (και η βιοψία) να γίνεται σε κέντρο αναφοράς. Όλα τα περιστατικά θα πρέπει να συζητώνται στο ογκολογικό συμβούλιο. Επιπλέον, μια συζήτηση με τον ασθενή είναι απαραίτητη για εξατομίκευση της θεραπευτικής απόφασης.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.