Έρευνα

Όλες οι διαθέσιμες θεραπείες για τα σαρκώματα οστών είχαν δοκιμαστεί σε κλινικές μελέτες για να έχουν λάβει έγκριση σήμερα. Αυτές οι κλινικές μελέτες οδήγησαν στην πρόοδο των θεραπειών και έχουν βελτιώσει την εικόνα των ασθενών σήμερα. Οι κλινικές μελέτες είναι απαραίτητες για να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα νέων θεραπειών και την επιρροή τους στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Για τους ασθενείς με σάρκωμα οστών, η συμμετοχή σε μελέτες μπορεί να είναι ένας σημαντικός τρόπος να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές ή ακόμα και σε νέες θεραπευτικές επιλογές. Οι μελέτες είναι επίσης σημαντικές με την έννοια “ένας για όλους”: Μόνο όταν ο καθένας εξατομικευμένα συμμετέχει σε κλινική μελέτη, μπορούν να απαντηθούν ερωτήματα για τους μελλοντικούς ασθενείς με σάρκωμα οστών.

Μερικά δεδομένα προς συλλογισμό:

 • Ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες έχουν πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές επιλογές.
 • Κάθε μελέτη έχει πλεονεκτήματα και κινδύνους, όπως και κριτήρια ένταξης ή μη-ένταξης σε αυτήν. Εξονυχής εξέταση και επεξηγήσεις πρέπει να γίνονται πριν την ένταξη σε μελέτη.
 • Οι περισσότερες κλινικές μελέτες στήνονται έτσι ώστε να δοκιμαστεί ένα νέο είδος θεραπείας έναντι της καθιερωμένης θεραπείας με σκοπό να διαπιστωθούν τα οφέλη της νέας θεραπείας.

Πριν τη συμμετοχή στην κλινική μελέτη, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε σας:

 • Βασικές γενικές πληροφορίες για τις κλινικές μελέτες.
 • Το σκεπτικό της μελέτης εξηγώντας γιατί οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ασθενής πιθανώς να ωφεληθεί απαντώντας στο ερώτημα που θέτει η μελέτη.
 • Τις λεπτομέρειες των θεραπειών της μελέτης, αν υπάρχει τυχαιοποίηση των ασθενών και αν χρησιμοποιείται φάρμακο πλασματικό (placebo).
 • Όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και επισκέψεις στην κλινική, συμπεριλαμβανομένων και εξετάσεων που μπορεί να απαιτηθούν.
 • Τις παρενέργειες και άλλους κινδύνους της μελέτης τους οποίους οι ερευνητές αναμένουν να αντιμετωπίσουν, μαζί με τις θεραπευτικές επιλογές και τη μείωση δόσεων που προβλέπει το πρωτόκολλο.
 • Τα κριτήρια ένταξης ή αποκλεισμού σε κάθε μελέτη.
 • Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της μελέτης μαζί με τα καταλυτικά σημεία της.
 • Πιθανές εναλλακτικές επιλογές αντί του πλάνου της μελέτης.
 • Πληροφορίες για την κατάσταση της νόσου (απεικονίσεις, αναφορές).
 • Πιθανές συνέπειες (στην υγεία, ψυχολογικές, οργανωτικές, οικονομικές κτλ.) οι οποίες ενδεχομένως να σας επηρεάσουν (ειδικά όταν συμμετέχετε σε μελέτες στο εξωτερικό).
 • Ενδελεχείς απαντήσεις σε όλες σας τις ερωτήσεις από τα άτομα που διενεργούν τη μελέτη.

Θα πρέπει να ενημερωθείτε ποιος είναι νομικά υπεύθυνος για τη μελέτη (σπόνσορας) και ποιος τρέχει τη μελέτη εκεί που θα σας χορηγηθεί (νοσοκομείο και ονόματα ερευνητών). Θα σας ζητηθεί να υπογράψετε ένα έντυπο συγκατάθεσης για να ενταχθείτε στη μελέτη και ότι έχετε συγκερκιμένα δικαιώματα με βάση διεθνείς νόμους (Διακήρυξη του Ελσίνκι). Ανάμεσα σε αυτούς είναι ότι μπορείτε να αποχωρήσετε από τη μελέτη οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς εμφανή λόγο και έχετε το δικαίωμα να λάβετε την εγκεκριμένη θεραπεία αν επιθυμείτε.

Σημαντικό: Δε γνωρίζουν όλοι οι ιατροί που διαχειρίζονται σαρκώματα όλες τις μελέτες που διενεργούνται. Συνήθως, αυτές οι μελέτες λαμβάνουν χώρα σε λίγα εξειδικευμένα κέντρα για σάρκωμα. Συνεπώς, συμβουλευτείτε την ομάδα ασθενών στη χώρα σας ή ένα εξειδικευμένο κέντρο σαρκώματος για να μάθετε ποιες κλινικές μελέτες μπορεί να είναι διαθέσιμες.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.