מחקר

F 54984973 Researchכל הטיפולים התרופתיים הקיימים כיום בסרקומות של העצם נבחנו בניסויים קליניים כדי לקבל אישור היום. מחקרים קליניים אלה מקדמים את הטיפולים בסרקומות של העצם ומשפרים את הסיכוי של המטופלים כיום. מחקרים קליניים הנם חיוניים לקביעת הערך של טיפולים חדשים והשפעתם על איכות חיי המטופלים.

עבור מטופלים עם סרקומות של העצם, השתתפות במחקרים יכולה להיות אמצעי חשוב המאפשר להם לגשת לאפשרויות טיפול חלופיות ואף חדשות. עם זאת, המחקרים חשובים גם במובן של “אחד בשביל כולם”: רק כאשר אנשים משתתפים במחקרים אלה ניתן להשיב לשאלות עבור מטופלים עתידיים של סרטן העצמות.

כמה עובדות שכדאי לשקול:

 • מטופלים המשתתפים במחקרים קליניים נהנים מקבלת גישה לאפשרויות טיפול חדשות.
 • כל מחקר טומן בחובו יתרונות וסיכונים, וכן קריטריונים להשתתפות ולאי-השתתפות במחקר. לפני ההצטרפות למחקר יש צורך בבחינה יסודית ובהסברים מעמיקים.
 • רוב המחקרים הקליניים נועדו לבחון סוג חדש של תרופה לעומת טיפול סטנדרטי כדי להבין לעומק את היתרונות האפשריים של הטיפול החדש.

אם אתה שוקל להצטרף למחקר, הצוות אמור להציג בפניך את המידע הבא:

 • מידע בסיסי לגבי “מחקרים קליניים” באופן כללי
 • רציונל למחקר שמסביר מדוע חוקרי המחקר מאמינים שהמטופלים יפיקו תועלת מהתשובה על שאלת המחקר
 • פרטי הטיפולים הכלולים במחקר, בין שהניסוי כולל משתתפים רנדומליים ובין שהוא כולל פלצבו או לא
 • כל הבדיקות והביקורים במרפאה הנדרשים, כולל כל בדיקה שהמחקר עשוי לדרוש
 • תופעות הלוואי והסיכונים האחרים שחוקרי המחקר צופים שהמטופלים עלולים להיחשף אליהם, בליווי אפשרויות טיפול ופרוטוקול להפחתת מינון, לפי מידת הרלוונטיות
 • הקריטריונים הנדרשים להשתתפות ואי-השתתפות במחקר
 • התוצאה הצפויה של המחקר, בליווי הנקודות הסופיות של המטופל במחקר
 • חלופות לטיפול סטנדרטי/אפשרויות למחקר המתוכנן
 • מידע קיים אודות המחלה שלך (דוחות, דימות רפואי)
 • השלכות אפשריות (היבט בריאותי, פסיכולוגי, ארגוני, פיננסי וכו’), שעשויות להשפיע עליך (חשוב בעיקר כאשר מדובר במחקרים הנערכים בחו”ל)
 • תשובות מקיפות לכל השאלות שלך מחוקר המחקר המקומי או האדם העורך את המחקר (החוקר הראשי)

אמורים ליידע אותך מיהו הגורם האחראי מבחינה משפטית על המחקר (מממן המחקר) ומי עורך את המחקר שבו תטופל (שם המוסד ושם החוקר המקומי). תידרש לחתום על טופס הסכמה כדי להצטרף למחקר, אך יודיעו לך שיש לך זכויות מסוימות על-פי החוק הבינלאומי (ועידת הלסינקי). אחת הזכויות היא שאתה רשאי לפרוש מהמחקר בכל עת ללא הודעה מוקדמת ומבלי לנמק מדוע, ושאתה רשאי לקבל טיפול מתאים/סטנדרטי אם תעשה זאת.

חשוב: לא כל הרופאים שמטפלים בסרטן העצמות מודעים לכל מחקר עדכני שנערך. לרוב, מחקרים אלה נערכים אך ורק בכמה מרכזים מתמחים נבחרים לסרקומות ו/או סרטן העצמות. לכן, עליך להתייעץ עם עמותת המטופלים במדינה שלך או עם מרכז מתמחה לסרקומות/סרטן העצמות כדי לגלות אילו מחקרים עשויים להיות זמינים.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.