Badania

F 54984973 ResearchWszystkie obecnie dostępne i zatwierdzone terapie farmakologiczne stosowane w mięsaku kości zostały zbadane w badaniach klinicznych. Badania kliniczne prowadzą do postępów w leczeniu mięsaka kości i zwiększają perspektywy dla dzisiejszych pacjentów. Badania kliniczne są niezbędne do określenia wartości nowych sposobów leczenia i ich wpływu na jakość życia pacjentów.

Udział w badaniach dla pacjentów chorych na mięsaki kości może być sposobem na uzyskanie dostępu do alternatywnych lub nowych opcji leczenia. Badania są jednak ważne także w znaczeniu “jeden dla wszystkich”: tylko dzięki osobom uczestniczącym w badaniach możemy uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych pacjentów chorych na mięsaki kości.

Kilka faktów do rozważenia:

 • Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych uzyskują dostęp do nowych opcji terapeutycznych.
 • Każde badanie ma dobre strony, ale jest również obarczone ryzykiem, a także posiada obowiązujące kryteria kwalifikowalności i niekwalifikowalności. Konieczne są dokładne badania oraz szczegółowy wywiad, aby pacjenci mogli uzyskać zgodę na udział w badaniu.
 • Większość badań klinicznych obejmuje badanie nowego rodzaju leków w porównaniu ze standardową terapią , w celu uzyskania wiedzy na temat możliwych korzyści płynących z nowej terapii.

Podczas rozważania udziału w badaniach, następujące informacje powinny być udostępnione pacjentom:

 • Podstawowe, ogólne informacje dotyczące badań klinicznych
 • Uzasadnienie badania wyjaśniające, dlaczego badacze uważają, że z badania mogą wypłynąć potencjalne korzyści dla pacjenta
 • Szczegółowe informacje o badaniu, takie jak czy zastosowana jest randomizacja uczestników oraz czy w badaniu podawane jest także placebo
 • Informacje o wszystkich wymaganych wizytach kontrolnych i klinicznych, w tym wszelkie badania medyczne, których wykonanie będzie konieczne podczas badania klinicznego
 • Działania niepożądane i inne zagrożenia, które mogą wystąpić podczas trwania badania, a także dostępnych opcji leczenia i protokołu dotyczącego zmniejszenia dawki jeśli jest to konieczne
 • Kryteria kwalifikowalności i niekwalifikowalności badania
 • Przewidywany wynik badania wraz z punktami końcowymi badania pacjentów
 • Możliwe alternatywy / opcje dla planowanego badania
 • Bieżące informacje dotyczące choroby (raporty, obrazowanie medyczne)
 • Możliwe konsekwencje (zdrowotne, psychologiczne, organizacyjne, finansowe, itp.) których może doświadczyć osoba biorąca udział w badaniu (szczególnie ważne podczas uczestnictwa w badaniu za granicą)
 • Wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania od kierownika badań lub osoby przeprowadzającej badanie

Pacjent powinien zostać także poinformowany, kto jest prawnie odpowiedzialny za badanie (kto jest sponsorem badania) i kto prowadzi badania, oraz gdzie będzie leczony (nazwy instytucji i lokalnych badaczy). Pacjent musi podpisać formularz zgody, aby móc przystąpić do badania, ale musi być również poinformowany o swoich prawach, zgodnych z prawem międzynarodowym (Konwencja Helsińska). Jednym z praw jest prawo do odstąpienia od badania w każdej chwili bez uprzedzenia lub podania powodu, oraz prawo do kontynuowania odpowiedniej / standardowej terapii w przypadku rezygnacji z badania.

Ważne: nie wszyscy lekarze, którzy leczą mięsaki kości mają wiedzę o każdym prowadzonych obecnie badaniach. Zazwyczaj badania odbywają się tylko w kilku wybranych ośrodkach eksperckich zajmujących się mięsakami / rakiem kości. Dlatego należy skonsultować się z krajową grupą pacjentów lub centrum eksperckim zajmującymi się mięsakami / rakiem kości w celu ustalenia, jakie badania mogą być dostępne.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.