Παρακολούθηση

Ο αντικειμενικός στόχος της τακτικής παρακολούθησης είναι η ανίχνευση είτε τοπικής υποτροπής, είτε μεταστατικής νόσου σε χρονικό σημείο που η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση είναι ακόμα εφικτή. Οι εξετάσεις θα πρέπει να περιλαμβάμουν τόσο φυσική εξέταση του σημείου του όγκου, όσο και εκτίμηση της λειτουργικότητας αλλά και πιθανές επιπλοκές της αποκατάστασης του οστού. Επίσης συστήνεται απεικόνιοη με ακτινογραφία και αξονική τομογραφία.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESMO (European Society of Medical Oncology), τα διαστήματα φροντίδας και παραλούθησης μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας θα πρέπει να είναι κάθε 2-3 μήνες για τα 2 πρώτα χρόνια, κάθε 2-4 μήνες για τα χρόνια 3-4, κάθε 6 μήνες για τα χρόνια 5-10 και έπειτα κάθε 6-12 μήνες σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική σε κάθε μέρος, αλλά και άλλες παραμέτρους.

Ωστόσο, τόσο ο χρόνος, όσο και οι μέθοδοι παρακολούθησης διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο και το βαθμό διαφοροποίησης κάθε όγκου, αλλά και των θεραπειών που χρησιμοποιήθηκαν.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.