מעקב

מטרתו של מעקב רגיל היא לזהות היארעות מקומית או מחלה גרורתית בשלב שבו עדיין אפשרי להיעזר בטיפול מוקדם. הבדיקות צריכות לכלול בדיקה פיזית של מקום הגידול, וכן הערכה של הפונקציה וסיבוכים אפשריים במקרה של שחזור. מומלץ גם להיעזר בדימות מקומי וצילום רנטגן או בסריקת CT של החזה.

בכפוף לקווים המנחים הרפואיים של האיגוד האירופי לאונקולוגיה רפואית (ESMO), מרווחי הזמן לאחר טיפול לאחר סיום הכימותרפיה צריכים להיות כל 2-3 חודשים בשנתיים הראשונות, כל 2-4 חודשים בשנים 3-4, כל 6 חודשים בשנים 5-10 ולאחר מכן כל 6-12 חודשים בהתאם למקובל במקום וגורמים אחרים.

עם זאת, הן מרווחי הזמן למעקב והן סוג הבדיקה עשויים להשתנות בהתאם לסוג ולדירוג הגידול ולטיפולים שכבר ניתנו.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.