Dalsza kontrola

Celem dalszej regularnej kontroli jest wykrycie lokalnego nawrotu lub choroby przerzutowej w momencie, gdy możliwe jest zastosowanie wczesnego leczenia. Badania kontrolne powinny obejmować zarówno badania fizykalne obszaru umiejscowienia guza, a także ocenę funkcji i możliwych powikłań zastosowanej rekonstrukcji. Zalecane są także lokalne obrazowanie, rentgenowskie zdjęcia klatki piersiowej oraz tomografia komputerowa.

Zgodnie z wytycznymi medycznymi Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO), odstępy między kolejnymi badaniami po zakończeniu chemioterapii powinny wynosić 2-3 miesiące przez pierwsze 2 lata, 2-4 miesiące przez 3-4 lata, 6 miesięcy w okresie 5-10 lat po zakończeniu leczenia, a następnie co 6-12 miesięcy zgodnie z lokalnymi zaleceniami i innymi czynnikami.

Jednakże zarówno odstępy obserwacyjne, jak i rodzaj badania mogą się różnić w zależności od typu i klasyfikacji nowotworu oraz zastosowanych metod leczenia.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.