Mięsaki kości

679 02682356b modMięsaki kości, zwane także pierwotnymi nowotworami kości, są bardzo rzadkie. Składają się na około <0,2% wszystkich nowotworów złośliwych, chociaż ich występowanie różni się w zależności od kraju. Jak nazwa wskazuje, nowotwory złośliwe kości występują się w kościach całego ciała, a także w chrząstkach.

Uwaga: mięsaki kości to guzy kościopochodne. Przerzuty innych typów nowotworów (takich jak piersi lub gruczołu krokowego) do kości nie są pierwotnymi nowotworami kości i muszą być inaczej leczone.

Najczęstszymi mięsakami kości są kostniakomięsak, mięsak Ewinga, chrzęstniakomięsak, guzy olbrzymiokomórkowe i struniaki, w czym najczęstsze są kostniakomięsaki i chrzęstniakomięsaki, które stanowią ponad połowę wszystkich stwierdzonych przypadków złośliwych nowotworów kości.

  • Kostniakomięsak jest najczęstszym rakiem pierwotnym kości. Szacuje się, że rocznie chorują na niego 2-3 osoby na milion. Występuje częściej u młodzieży (w wieku 15-19 lat), w przypadku której występuje> 10% wszystkich przypadków guza litego, z nieznacznie podwyższoną liczbą rozpoznań u mężczyzn. Drugi szczyt występowania pojawia się w wieku> 70 lat.
  • Mięsak Ewinga jest trzecim najczęstszym mięsakiem kości. Występuje najczęściej u dzieci i młodzieży, ale także u młodych osób dorosłych. Mediana wieku potwierdzonej diagnozy wynosi 15 lat, z częstszym występowaniem wśród mężczyzn. Mięsak Ewinga najczęściej występuje w nogach i ramionach (50%), kościach miednicy (25%), a następnie żebrach i kręgosłupie. Mięsak Ewinga może obejmować kości i (rzadziej u dzieci) tkanki miękkie.
  • Chrzęstniakomięsak jest najczęściej występującym mięsakiem kości w wieku dojrzałym. Diagnoza ta stawiana jest u około 2 osób na milion, zwykle w wieku od 30 do 60 lat.
  • Guzy olbrzymiokomórkowe kości są miejscowo agresywne i rzadko się przemieszczają. Najczęściej występują u młodych osób dorosłych, w tym częściej u kobiet.
  • Struniaki są rzadkimi nowotworami kręgosłupa, najczęściej występującymi w obrębie szyi lub miednicy. Występują z częstotliwością ~ 0.5 na milion w skali rocznej.

Nieznane są przyczyny mięsaków kości. Wykazano jednak pewne czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do większego prawdopodobieństwa rozwoju raka kości. Wśród nich są predyspozycje genetyczne, choroba Pageta i narażenie na promieniowanie.

Rzadkość choroby w połączeniu z koniecznością zastosowania różnych form terapii sprawia, że właściwe leczenie mięsaków kości jest bardzo trudne. Dlatego należy pamiętać: Wszystkie mięsaki muszą być leczone przez specjalistów, w miarę możliwości w wyspecjalizowanych ośrodkach!

 

We couldn’t do this without precious help: A special thanks goes to our member group Stow. Pomocy Chorym Na Miesaki “SARCOMA” for the translation!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.