מעקב

מומלץ לבצע מעקב משולב צמוד כאשר מדובר במיקומים אנטומיים קריטיים או במקרה של צמיחה מהירה וצמיחה בכמה מיקומים (צמיחה רב-מוקדית). מסגרת הזמן למעקב באמצעות MRI/CT תותאם למטופל על-ידי צוות רב-תחומי.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.