Dalsza kontrola

Zaleca się ścisłą kontrolę krytycznych obszarów anatomicznych, a także w przypadku szybkiego wzrostu i wzrostu w kilku miejscach (wzrost wieloogniskowy). Harmonogram badań przy użyciu rezonansu magnetycznego / tomografii komputerowej powinien być ustalony indywidualnie przez zespół multidyscyplinarny.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.