מחקר

אין ברשותנו ניסויים קליניים רנדומליים שלב III F 54984973 Researchשפורסמו בנושא גידולים דזמואידים. רוב הנתונים שפורסמו לקוחים מסדרות מקרים רטרוספקטיביות. יש צורך דחוף בניסויים קליניים נוספים.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.