אבחון

חובה לבצע ביופסיה לאבחוןF 9490836 Arzt mikroskop DT ויש להמתין להיסטולוגיה סופית לפני שניגשים לשלבי טיפול נוספים. כמו כן, צורות הדימות העיקריות לאפיון המחלה הן: PET, MRI או CT (בטן).

 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.