Dalsza kontrola

Regularna kontrola ma na celu zidentyfikowanie potencjalnego nawrotu (= nawrót) lub jak najszybsze wykrycie przerzutów. W większości przypadków takie sytuacje pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch lat po pierwotnej terapii, chociaż monitorowanie może trwać do 10 lat. Kontrola zdrowia pacjenta skupia się na dokładnej analizie wyników badań, a także na poszukiwaniu przerzutów. Niestety, nie istnieją tak zwane biomarkery – parametry mierzone z krwi – co umożliwiłoby wczesne wykrycie możliwego nawrotu mięsaka tkanek miękkich.

Jak dotąd nie zebrano istotnych danych dotyczących kontroli pacjentów z mięsakiem tkanek miękkich. Zalecenia dotyczące dalszej opieki po leczeniu zlokalizowanego mięsaka tkanek miękkich są oparte o lokalizację pierwotnego guza, podtyp histopatologiczny, medianę czasu rozwoju miejscowych nawrotów i przerzutów, a także opcje terapeutyczne dostępne dla każdego indywidualnego przypadku.

Poniższa tabela zawiera wytyczne dotyczące zindywidualizowanej kontroli, dostosowanej do ryzyka, zgodnie z amerykańskimi wytycznymi NCCN

 

Dalsza kontrola         lata 1 – 3                     lata 4 – 5                               > 5 lat

Wysoki poziom złośliwości – kończyny, tułów (z wyjątkiem wewnątrz- / zaotrzewnowej)

Wywiad, badanie

fizykalne

co 3-6 miesięcy

co 6 miesięcy

1x / rok

CT-Klatka piersiowa (Klatka piersiowa RTG)

co 3-6 miesięcy

co 6 miesięcy

1x / rok

USG-Brzuch

co 6 miesięcy

1x / rok

Miejscowa kontrola: MRT, CT lub USG

Zależnie od spo– dziewanego ry -zyka, np. 6 miesięcy

Zależnie od spodziewanego ryzyka, np. raz na rok

Niski poziom złośliwości – kończyny, tułów (z wyjątkiem wewnątrz- / zaotrzewnowej)

Wywiad, badanie

fizykalne

co 3-6 miesięcy

1x / rok

CT-Klatka piersiowa (Klatka piersiowa RTG)

co 6 – 12miesięcy

1x / rok

Opcjonalne

USG-Brzuch

co 6 – 12 miesięcy

Opcjonalne

Miejscowa kontrola: MRT, CT lub USG

Zależnie od spodziewanego ryzyka, np. co 6 miesięcy

1x / rok

Wysoki poziom złośliwości – wewnątrz- / zaotrzewnowa

Wywiad, badanie

fizykalne

co 3-6 miesięcy

co 6 miesięcy

1x / rok

CT-Brzuch / miednica

co 3-6 miesięcy miesięcy

co 6 miesięcy

1x / rok

CT-Klatka piersiowa (Klatka piersiowa RTG)

co 6 miesięcy

co 6 – 12 miesięcy

1x / rok

Niski poziom złośliwości – wewnątrz- / zaotrzewnowa

Wywiad, badanie

fizykalne

co 3-6 miesięcy

1x / rok

CT-Brzuch / miednica

co 3-6 miesięcy

1x / rok

CT-Klatka piersiowa (Klatka piersiowa RTG)

Opcjonalne, np. co 6 – 12

miesięcy

1x / rok

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.