סימנים ותסמינים

Sarkomtitel Knieלמרבה הצער, קשה להבחין בסרטן עצמות משום שאצל המטופל לא יופיעו תסמינים במשך זמן מה. אם ישנם תסמינים, הם תלויים במיקום של הגידול. ברוב המקרים, בקרב המטופלים מופיעים התסמינים הבאים:

  • כאב או נפיחות במקום שבו נמצא הגידול. הכאב אינו בהכרח קבוע. הוא עשוי להופיע לסירוגין בהתחלה ולהתגבר בעוצמתו ובמידת התכיפות בהמשך. כאשר המטופל מתנועע, הכאב עלול להחריף ותיתכן נפיחות של הרקמה הרכה הסמוכה.
  • נפיחות ונוקשות של המפרקים: גידול הממוקם במפרקים או ליד מפרקים עלול לגרום לנפיחות במפרק, ולגרום למפרק להיות נוקשה או רך. עובדה זו מגבילה את תנועת המטופל וגורמת לו לכאב.
  • צליעה: העצם שיש בה גידול עלולה להישבר או להיסדק, עובדה שעלולה להוביל לטיפול חירום. אם לא בוצע אבחון ומתבצע תיקון של שבר פשוט, הדבר עלול לגרום לצליעה ניכרת ולשברים נוספים.
  • לעתים נדירות, אנשים עם סרטן של העצמות עלולים לסבול מתסמינים כגון חום, תחושה כללית רעה, אובדן משקל ואנמיה, כלומר ספירה נמוכה של כדוריות דם אדומות.

הצוותים הרפואיים במרפאות, רדיולוגים ופתולוגים לרוב מתקשים לזהות סרקומות של העצם כגידולים ממאירים. עבור עין לא מנוסה ייתכן שצילום רנטגן פשוט לא יעיד על גידול, אולם ייתכן שהוא יעלה חשד לכך. לכן יש להפנות את כל המטופלים שהתעורר אצלם חשד לגידול ממאיר ראשוני בעצמות למרכז ייעודי לסרקומות של העצם או למוסד השייך לרשת המתמחה בסרקומות של העצם לפני הביופסיה. את הביופסיה לא אמור לבצע מנתח שאינו מטפל בגידולים מסוג זה בדרך כלל.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.